Odběr novinek

Do své e-mailové schránky můžete dostávat informace o novinkách. Zadejte svoji e-mailovou adresu a klepněte na tlačítko OK. Přihlášení potvrďte v e-mailu, který vám hned zašleme.

Náhradní plnění

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat občany se změněnou pracovní schopností (dále jen ZPS) ve výši povinného podílu v poměru k celkovému počtu zaměstnanců. Od 1. 1. 2002 povinný podíl u těchto zaměstnavatelů činí 4 %.

Povinnost zaměstnávat osoby se ZPS ve výši povinného podílu mohou zaměstnavatelé plnit třemi způsoby, uvedenými v § 24 odst. 3 zákona o zaměstnanosti, a to buď samostatně, nebo jejich vzájemnou kombinací, jedná se o:

 • Zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností v pracovněprávních vztazích.

 • Odebíráním výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se změněnou pracovní schopností nebo zadáváním výrobních programů těmto zaměstnavatelům. Následující tabulka uvádí celkový průměrný přepočtený počet všech zaměstnanců, výši odvodu do státního rozpočtu (při neplnění povinnosti podílů zaměstnávání osob zdravotně postižených, a proti tomu nutnou výši nákupu ve formě náhradního plnění pro kompenzaci odvodů.
  Počet zaměstnancůOdvod do státního rozpočtuNákup ve formě náhradního plnění
  25 62 948,- 176 253,-
  50 125 896,- 352 506,-
  75 188 844,- 528 759,-
  100 251 792,- 705 012,-
  150 377 688,- 1 057 518,-
  200 503 584,- 1 410 024,-
  500 1 258 960,- 3 525 060,-
 • Odvod do státního rozpočtů ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za jednoho zaměstnance.

Jelikož naše firma Verva Group, s.r.o. zaměstnává více než 50 % občanů se ZPS, tak tím splňujeme podmínku §24 odst. 3, písm. b) zákona č.1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č.474/2001 Sb. Proto bychom Vám rádi nabídli možnost odebírat naše zboží, abyste těmito nákupy mohli započítávat své chybějící zaměstnance se ZPS, a tím naplňovali povinný podíl občanů se ZPS na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele dle zákona.

Počet zaměstnanců, které si zaměstnavatel započítá do plnění svého povinného podílu, se podle § 24 odst. 5 písm. a) zákona o zaměstnanosti rovná podílu celkového objemu plateb za výrobky, služby nebo jiná plnění (bez DPH) odebrané ve sledovaném kalendářním roce od zaměstnavatele, který splňuje podmínky pro poskytování těchto výrobků, služeb nebo jiných plnění, a sedminásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku.

V případě dalších informací ohledně náhradního plnění nebo sortimentu nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky, rádi se Vám budeme věnovat.